Produkty

Barometr

Barometr

CO2 senzor

CO2 senzor

Digitální zobrazovací modul

Digitální zobrazovací modul

EKG senzor

EKG senzor

Fotobrána

Fotobrána

Grafický zobrazovací modul

Grafický zobrazovací modul

Infračervený termometrický senzor

Infračervený termometrický senzor

Kapkový senzor

Kapkový senzor

Kolorimetr senzor

Kolorimetr senzor

Modul baterie

Modul baterie

Oxymetr

Oxymetr

pH metr

pH metr

Proudový senzor

Proudový senzor

Průtokový senzor

Průtokový senzor

Rádiovy komunikační modul

Rádiovy komunikační modul

Senzor dýchání

Senzor dýchání

Senzor magnetického pole

Senzor magnetického pole

Senzor napětí

Senzor napětí

Senzor pohybu

Senzor pohybu

Senzor povrchové teploty

Senzor povrchové teploty

Senzor relativní vlhkosti

Senzor relativní vlhkosti

Senzor rotačního pohybu

Senzor rotačního pohybu

Senzor salinity

Senzor salinity

Senzor síly

Senzor síly

Senzor srdečního rytmu a pulsu

Senzor srdečního rytmu a pulsu

Senzor stisku

Senzor stisku

Senzor světla

Senzor světla

Senzor teplot širokého rozsahu

Senzor teplot širokého rozsahu

Senzor teploty

Senzor teploty

Senzor tlaku krve

Senzor tlaku krve

Senzor vlhkosti půdy

Senzor vlhkosti půdy

Senzor vodivosti

Senzor vodivosti

Senzor vodivosti pokožky

Senzor vodivosti pokožky

Senzor zakalení

Senzor zakalení

Senzor zrychlení

Senzor zrychlení

Spirometrický senzor

Spirometrický senzor

Tlakový senzor

Tlakový senzor

USB modul

USB modul

UVA senzor

UVA senzor

UVB senzor

UVB senzor

Váhový senzor

Váhový senzor

Zvukový senzor

Zvukový senzor

 • Barometr
 • CO2 senzor
 • Digitální zobrazovací modul
 • EKG senzor
 • Fotobrána
 • Grafický zobrazovací modul
 • Infračervený termometrický senzor
 • Kapkový senzor
 • Kolorimetr senzor
 • Modul baterie
 • Oxymetr
 • pH metr
 • Proudový senzor
 • Průtokový senzor
 • Rádiovy komunikační modul
 • Senzor dýchání
 • Senzor magnetického pole
 • Senzor napětí
 • Senzor pohybu
 • Senzor povrchové teploty
 • Senzor relativní vlhkosti
 • Senzor rotačního pohybu
 • Senzor salinity
 • Senzor síly
 • Senzor srdečního rytmu a pulsu
 • Senzor stisku
 • Senzor světla
 • Senzor teplot širokého rozsahu
 • Senzor teploty
 • Senzor tlaku krve
 • Senzor vlhkosti půdy
 • Senzor vodivosti
 • Senzor vodivosti pokožky
 • Senzor zakalení
 • Senzor zrychlení
 • Spirometrický senzor
 • Tlakový senzor
 • USB modul
 • UVA senzor
 • UVB senzor
 • Váhový senzor
 • Zvukový senzor
 • Barometr

  Barometer2
  Tento senzor měří atmosférický barometrický tlak.
  Tento senzor má 5 běžných rozsahů pro zobrazení atmosférického tlaku:
  kPa – Kilopascal.
  Atm – atmosfér.
  in Hg – sloupec rtuti v palcích
  mm Hg – sloupec rtuti v milimetrech
  nadmořská výška - v metrech.
  nejvyšší barometrický tlak je na hladině moře, jestliže stoupáme vzhůru tlak klesá.
  Specifikace:
  Trvání experimentu: 1 sekunda až 31 dnů
  ikonka fyzika

  tabulka barometr
   
 • CO2 senzor

  CO22
  Tento senzor pracuje na základě elektromechanické reakce mezi plynným CO2 a činidlem.
  Výsledek elektromechanické reakce je napětí měřené uvnitř senzoru.
  Měření probíhá v jednotkách částic CO2 v milionu částic vzduchu.
  Specifikace:
  Trvání experimentu: 1 sekunda až 31 dnů
  ikonka fyzika


  tabulka co2
   

 • Digitální zobrazovací modul

  view200
  VIEW-200 je malý displejový modul, který může být připojen do jakéhokoli řetězce senzorů nebo k jednotlivému senzoru pracujícímu v offline režimu s bateriovým modulem..
  VIEW-200 automaticky vyhledá připojené senzory a ukáže postupně hodnoty naměřené jednotlivými senzory.
  Stlačením tlačítka na modulu se přepne připojení k dalšímu senzoru

 • EKG senzor

  Electrocardiogram2
  Tento senzor umožňuje měření elektrokardiogramu.
  Senzor obsahuje vlastní elektrody..
  Specifikace:
  Trvání experimentu: 1 sekunda až 31 dnů
  ikonky bio
   
   

  tabulka ekg
   

 • Fotobrána

  Photogate2
  Tento senzor umožňuje studium různých druhů pohybu s 5 operačními mody času, rychlosti a zrychlení.
  Mohou být měřeny jedna nebo dvě fotobrány. Operační mód je vybrán kliknutím na příslušný obrázek.
  Měřené hodnoty mohou být zobrazeny digitálně nebo graficky.
  Senzor má 5 operačních módů:
  1) mód času a rychlosti
  2) akcelerace s jednoduchou fotobránou
  3) akcelerace se dvěma fotobránami
  4) rychlost a moment se dvěma fotobránami
  5) grafický mód

  ikonka fyzika


  tabulka fotobrana
   

 • Grafický zobrazovací modul

  view101x
  Modul s grafickým displejem je používán k měření bez použití PC.
  Zobrazuje měření senzorů v digitální a grafické formě.
  Taktéž může být použit k naprogramování experimentu použitím jednoho nebo až pěti senzorů zároveň.
  Modul má barevný grafický dotykový displej s jednoduchým ovládáním.
  Tento modul se používá když není k dispozici počítač.

  Vybrané charakteristiky měřicích modulů:

  automatické rozpoznání senzorů
  využití přednastavených parametrů pro rychlé spuštění experimentů
  komunikace se všemi senzory nebo s vybranými senzory
  v jakémkoliv čase
  řízení rozsahu senzorů měřicích displejů
  vestavěný dobíjecí okruh v baterii

  možnost zobrazení až 5 měřených hodnot v reálném čase
  automatické vypínání baterie pro prodloužení životnosti


 • Infračervený termometrický senzor

  InfraredThermometer
  Tento senzor měří teploty ze vzdálených zdrojů využitím citlivého infračerveného čidla.

  Specifikace:

  Trvání experimentu: 1 sekunda až 31 dnů

  ikonka fyzika


  tabulka infra

 • Kapkový senzor

  Drop Counter2
  Tento senzor umožňuje automaticky počítat padající kapky nebo stoupající bubliny.
  Obzvlášť vhodný pro titraci. V kombinaci s pH senzorem poskytuje velmi přesnou titrační křivku.
  Specifikace:
  Trvání experimentu: 1 sekunda až 31 dnů
  ikonky bio chem

  tabulka kapky
   

 • Kolorimetr senzor

  Colorimeter2
  Kolorimetr měří propustnost a absorpci červeného, zeleného a modrého světla v projekci přes roztok.
  Senzor má otvor pro speciální kyvetu pro roztoky.
  Kolorimetr posuzuje tři rozdílné barvy ve známých hodnotách a měří prošlé světlo skrz roztok.
  Tento senzor má dva operační módy absorpce a propustnost.
  Specifikace:
  Trvání experimentu: 1 sekunda až 31 dnů
  ikonky bio chem  tabulka kolorimetr
   

 • Modul baterie

  battery x

  Bateriový modul napájí senzory nebo řetězec senzorů pracující v offline režimu,
  nebo senzory připojené přes radiokomunikační modul.
  Bateriový modul je možno dobíjet připojením k počítači přes mini USB.
  Bateriový modul má LED indikaci zapnutí a dotykové tlačítko.
  Tlačítkem se zjišťuje dostatečné nabití baterie.

   
   

   

 • Oxymetr

  Oxygen2
  Tento senzor může být využit měření úrovně volného kyslíku ve vzduchu nebo rozpuštěného kyslíku ve vodě.
  Měření volného kyslíku se používá při reakcích produkující kyslík např. rozklad peroxidu vodíku.
  Měření rozpuštěného kyslíku lze např. použít při studio fotosyntézy.
  Senzor je navržen pro použití v laboratoři i mimo budovu.Používá polarografické technologie s vyměnitelnými membránami.
  Sama elektroda je vyrobena z Delrinu.
  Pomocí integrovaného termistoru poskytuje měření včetně teplotní kompenzace.
  Termistor je zabudován v pouzdru z nerezové oceli na vnější straně tak,
  aby poskytoval rychlé a přesné měření.

  Kalibrace senzoru:
  Senzor by měl být připojen ke zdroji napětí. Pro měření volného kyslíku je kalibrace dosažena jednoduše
  na otevřeném vzduchu jako standardní úroveň 20,9 % stisknutím tlačítka na krabičce senzoru
  po dobu tří sekund, po dobu stabilních hodnot měření. Potom bude senzor kalibrován na 20,9 %.
  V kapalině je senzor kalibrován na 100%, v roztoku se 100% nasyceným kyslíkem.
   
  Specifikace:
  Trvání experimentu: 1 sekunda až 31 dnů.
  ikonky bio chem

  tabulka oxygen
   

 • pH metr

  pH2
  Tento senzor může měřit statické pH hodnoty v běžných kapalinách
  (voda, mléko, nápoje, ocet apod.) také měnící se hodnoty během titrací nebo pokusů.
  Uzavřený referenční systém pH metru s vnitřním gelem poskytuje snadné použití a údržbu.
  Epoxidové pouzdro zajišťuje elektrodu dlouhodobé využití v laboratoři i v otevřené přírodě.

  Kalibrace senzoru:
  Tento senzor dává rychlou odpověď přes celé spektrum pH rozsahu a může být kalibrován
  pomocí standartních pufrových roztoků.Senzor by měl být připojen ke zdroji napětí, vložen
  do pufru pH 7 a stlačeno tlačítko na krabičce senzoru po dobu tří sekund.
  Měření je nakalibrováno na pH 7.
   
  Specifikace:
  Trvání experimentu: 1 sekunda až 31 dnů.

  ikonky bio chem

  tabulka ph metr
   

 • Proudový senzor

  current2
  Tento senzor může být použit k měření proudu v paralelním nebo sériovém zapojení
  v obvodech nízkého napětí AC nebo DC a taktéž k zjišťování závislosti hodnoty proudu
  na součástkách pod napětím.
  Pomocí čtyřmilimetrových kolíčků může být snadno připojen do elektrických obvodů

  Specifikace:
  Trvání experimentu: 50 milisekund až 31 dní.
  ikonka fyzika


  tabulka proud

 • Průtokový senzor

  Flow2
  Tento senzor měří vodní tok. Obsahuje měřicí kolo, které rotuje, když skrz něj proudí voda.
  Tento senzor má vstupní a výstupní náustek opatřený závitem.
  Měřicí kolo se vznáší na ložisku a není mechanicky ve styku s tělesem.
  Jeho rychlost je měřena změnou magnetického pole.
  Specifikace:
  Trvání experimentu: 1 sekunda až 31 dnů
  ikonky fyzika biologie

  tabulka prutok
   

 • Rádiovy komunikační modul

  RF2
  Radiokomunikační modul umožňuje dálkové ovládání jednotlivého senzoru nebo řetězce senzorů.
  Dálkové ovládání senzorů nebo řetězce je propojeno s radiokomunikačním modulem a bateriovým modulem, který napájí oba dva moduly.
  Další komunikační modul by měl být připojen přímo do modulu grafického displeje nebo do počítače přes USB modul.
  Více než dva zobrazovací moduly mohou být použity pro zobrazení výstupů z více řetězců senzorů, nebo samostatných senzorů.
  Připojený počítač nemusí mít přenosovou technologii Bluetooth™ nebo Wi-Fi™ . Vše potřebné zajišťuje radiokomunikační modul.

  Specifikace:
  Frekvence: 2.4 GHz DSSS
  Rychlost přenosu: 1 Mb/s.
  Maximální dosah 30 m.   *bateriový modul je nutný pro napájení WiFi modul • Senzor dýchání

  RESPIRATION
  Tento senzor je tvořen pásem, který měří tlak v manžetě pásu,
  který kolísá podle dýchání u zkoumané osoby.

  Specifikace:
  Trvání experimentu: 1 sekunda až 31 dnů

  ikonky bio


  tabulka dychani

  /div>

 • Senzor magnetického pole

  Magnetic2
  Tento senzor měří magnetické pole s vysokou citlivostí.
  Může měřit velmi nízké hodnoty magnetického pole jako např. magnetické pole Země.
  Senzor měří v jednom rozsahu v jednotkách militesla (mT)

  Specifikace:
  Trvání experimentu: 1 sekunda až 31 dnů
  ikonka fyzika  tabulka magnetik
   

 • Senzor napětí

  Voltage2x
  Tento senzor měří napětí různých odporových kapacitních či induktivních prvků,
  stejně tak jako fotovoltaických článků baterií a jiných zdrojů napětí.
  Tento senzor taktéž může být využíván jako měřicí elektroda elektrického potenciálu pro zjištění vybití a nabití kondenzátoru.
  Senzor napětí může být spojen s proudovým senzorem pro studium závislosti průběhu hodnot proudu
  na aplikovaném napětí v různých elektrických obvodech.
  Tento senzor může být využit k měření nízkého napětí stejnosměrných a střídavých obvodů.
  Pomocí čtyřmilimetrových kolíčků může být snadno připojen do elektrických obvodů.

  Použitím krokového transformátoru lze měřit střídavé napětí hlavního zdroje
  s odezvou jeho frekvence 50/60 Hz.

  Specifikace:
  Trvání experimentu: 50 milisekund až 31 dní.
  ikonka fyzika

  tabulka napeti
   

 • Senzor pohybu

  Motion2
  Tento senzor využívá ultrazvukové vlny a jejího odrazu ke změření času návratu. Tímto způsobem senzor měří vzdálenost dané překážky.
  Využitím programu v senzoru lze změřit též rychlost a zrychlení. Senzor má tři operační módy: vzdálenost, rychlost, akcelerace
  Specifikace:
  Trvání experimentu: 1 sekunda až 31 dnů
  ikonka fyzika


  tabulka pohyb
  pohyb
   

 • Senzor povrchové teploty

  Surface2
  Tento senzor je velice podobný teplotnímu senzoru NUL-203 bez nerezové trubice.
  Tento senzor může být položen na jakýkoliv povrch i do vody.
  Tento senzor má dvě stupnice měření.
  Specifikace:
  Trvání experimentu: 1 sekunda až 31 dnů
  ikonky
   
   
   

  tabulka teplota povrch
   

 • Senzor relativní vlhkosti

  Relativehumidity
  Tento senzor měří relativní vlhkost. Může být použit k záznamu změn povětrnostních hodnot
  počasí nebo měřit biologický efekt na organismech jako např. rostliny a hmyz.
  Změnu vlhkosti lze měřit I v uzavřených nádobách s vloženým absorbérem jako je silikagel.
  Specifikace:
  Trvání experimentu: 1 sekunda až 31 dnů.

  ikonky bio chem
  tabulka vlhkost
   

 • Senzor rotačního pohybu

  Rotarymotion2
  Tento snímač je hladký běh kladky opatření úhly, rotace, rychlost rotace a zrychlení: ot/s, rad/s2 , rad/s
  Snímač je přednastaven z výroby kalibrován a ihned připraven k použití.


  ikonka fyzika


  tabulka rot pohyb
   

 • Senzor salinity

  Salinity2
  Tento senzor měří obsah soli v roztoku ve třech rozsazích: %, mg/L, ppm.
  Specifikace:
  Trvání experimentu: 1 sekunda až 31 dnů

  ikonky bio chem
   
   

  tabulka slanost
   

 • Senzor síly

  Force2
  Tento senzor může měřit váhu a zkoumat jak různé jednoduché stroje ovlivňují úsilí nějakou váhu zvednout. 
  Taktéž lze využít pro měření tlakových a tahových sil nebo dopadu. 
  Silový senzor je umístěn v plechové krabičce.
  Na spodní straně je hák, na který může být zavěšeno různé závaží. 
  Jednoduchý nárazník (pro tlakové/dopadové měření) lze taktéž připojit.
  Senzor může být zavěšen na univerzální stojan pomocí tyče přes otvor ve své krabičce.
  Tento senzor může pracovat jak nahoru tak dolů, ale I v horizontální poloze.
  Nulování senzoru:
  Připojte senzor ke zdroji napětí při dosažení naměřené nuly.
  Stlačte tlačítko na senzoru po dobu tří sekund.

  Specifikace:

  Trvání experimentu: 50 ms až 31 dnů
  ikonka fyzika
  tabulka sila

 • Senzor srdečního rytmu a pulsu

  Pulse2
  Tento senzor může být použit k sledování a srovnávání pulsu při různých cvičeních nebo odpočinku s vyhodnocením normálního a po zátěžového srdečního rytmu.
  Navíc může ukazovat jak průtok krve kolísá při různé zátěži na konci prstu nebo na ušním lalůčku.
  Senzor má dva měřicí módy: měření srdečního rytmu (údery za minutu), nebo zobrazení analogové hodnoty měřeného signálu.
  Elektrody jsou vytvořeny na bázi pletysmografu a záznamu změn průtoku krve.
  Senzor obsahuje infračervený LED vysílač a příslušný infračervený fototranzistorový přijímač.
  Pro lepší výsledky udržujte senzor mimo přímé sluneční světlo.
   
  Specifikace (BPM znamená údery za minutu):
  Trvání experimentu: 1 sekunda až 31 dnů.

  ikonky bio
    

  srdecni rytmus
   

 • Senzor stisku

  HandDynamometer
  Tento senzor má ruční držák s vestavěným měřičem tlaku.
  Měří tlakovou sílu vytvářenou na držák.
  Specifikace:
  Trvání experimentu: 1 sekunda až 31 dnů

  ikonky bio

  tabulka stisk
   

   

 • Senzor světla

   Light2x
  Tento senzor je taktéž velice všestranný při využití v různých vědeckých předmětech.
  Můžeme jmenovat například stadium světelných emisí při chemických reakcí v chemii,
  fotosyntéza v biologii, světelné záření žárovky ve fyzice apod.
  S třemi rozsahy může být použit v temném prostředí nebo naopak
  při přímém slunečním světle mimo laboratoř.
  Senzor měří přímo osvětlení. V obou tj. rychlém i v pomalém modu může rozpoznat
  při měření velmi rychlé změny světelného záření např. kolísání její intenzity
  při napájení střídavým napětím nebo naopak vysoce stabilní záření přirozeného slunečního svitu.
  Vlastní senzor je umístěn v plastické schránce za vstupním otvorem.


  ikonky

  tabulka svetlo
   

 • Senzor teplot širokého rozsahu

  Hightemperature2
  Tento senzor je založen na termočlánku, který umožňuje měření velmi vysokých teplot,
  dokonce teplot plamene, stejně tak jako velice nízkých teplot.
  Tento senzor má dvě stupnice měření.

  Specifikace:
  Trvání experimentu: 1 sekunda až 31 dnů


  ikonky

  tabulka siroky rozsah

 • Senzor teploty

  Temperature2

  Toto je jeden z nejuniverzálnějších senzorů.
  Může být použit v biologii, fyzice, chemii a dalších předmětech v procesech
  jako např. fotosyntéza, endotermické a exotermické reakce, tepelné pochody apod.
  Měřicí část teploměru je 180mm dlouhá s průměrem nerezové trubičky 3,2mm.
  Senzor může měřit teplotu pevných látek, kapalin i plynů.

  Specifikace:

  Trvání experimentu: 50 milisekund až 31 dní.

  ikonky

  temerature tab
   

 • Senzor tlaku krve

  Bloodpressure2
  Senzor měří tlak vzduchu v tlakové manžetě připnuté na paži testované osoby. Srdeční rytmus ovlivňuje tlak krve. 
  Tato příčina způsobuje rozdíl mezi systolickým a diastolickým tlakem testované osoby.
  Senzor má tři rozsahy:
  1) Průměrný tlak v manžetě v milimetrech Hg
  2) Tlakový rytmus
  3) Součet dvou výše uvedených signálů

  NeuLog software vypočítává následující graf:
  a) Systolický krevní tlak
  b) Diastolický krevní tlak
  c) MAP (hlavní arteriální tlak)
  d) srdeční rytmus
  Specifikace:
  Trvání experimentu: 1 sekunda až 31 dnů
  ikonky bio

  tabulka tlak

 • Senzor vlhkosti půdy

  Soilmoisture2
  Tento senzor je založen na měření vakua v tensometru. Tensometr je uzavřená trubice se speciálním keramickým krytem.
  Tensometr je naplněn vodou a vložen do půdy. Jestliže půda je suchá, voda vystupuje difúzním pochodem skrz keramické póry
  a vytváří podtlak v tensometru. 
  Když zvlhčíme půdu, podtlak v tensometru natáhne vodu
  zpět do tensometru a podtlak se zmenší. Tento princip umožňuje měření změny tlaku v tensometru.
   
  Specifikace:
  Trvání experimentu: 1 sekunda až 31 dnů
  ikonky bio chem

  tabulka puda
   

 • Senzor vodivosti

  Conductivity2
  Tento senzor je založen na sondě ze dvou plochých elektrod se známým povrchem a vzdáleností mezi nimi.
  Signál je veden do elektrod a testováním chování tohoto signálu je vypočtena vodivost roztoku.
  Senzor má 5 operačních módů:
  1) uS/cm – microsiemens na centimetr
  2) mg/L – miligram na litr
  3) ppm – počet dílů/částic na jeden milion

  Specifikace:
  Trvání experimentu: 1 sekunda až 31 dnů
  ikonky chem
  tabulka vodivost
   

 • Senzor vodivosti pokožky

  gsr2
  Senzor galvanické vodivosti kůže (může být nazván detektor lži) měří vodivost kůže speciálně mezi prsty ruky.
  Vodivost kůže se mění podle emocionální nálady závislé např. na bolesti, dotyku, vůni, zvukovém impulsu, apod.
  Tento senzor má dva rozsahy, vodivost v mikrosimensech a hodnotová čísla.


  Specifikace:
  Trvání experimentu: 1 sekunda až 31 dnů
  ikonky bio

  tabulka gsr
   

 • Senzor zakalení

  Turbidity2
  Tento senzor měří odražené světlo, které vstupuje do kyvety obsahující roztok.
  Jak se zvyšuje zakalení roztoku, více světla je odraženo zpět, což měří senzor světla.
  Zákal roztoku je měřen ve zvláštních jednotkách NTU (nefelometrické jednotky zakalení)
  Specifikace:
  Trvání experimentu: 1 sekunda až 31 dnů
  ikonky bio chem

  tabulka zakaleni
   

 • Senzor zrychlení

  Acceleration2
  Tento senzor zahrnuje 3D čidlo zrychlení, ale pouze jeden rozměr zrychlení může být zobrazen v čase.
  Senzor měří ve stejném čase zrychlení ve třech rozměrech.
  Výsledky zrychlení v každém rozměru mohou být zobrazeny samostatně.
  Specifikace:
  Trvání experimentu: 50 ms až 31 dnů
  ikonka fyzika

  tabulka zrychleni
   

 • Spirometrický senzor

  Spirometer2
  Spirometr umožňuje měření objemu plic. Senzor zahrnuje trubici, skrz kterou je měřen vydechovaný vzduch.
  Objem v litrech je vypočítán pomocí vestavěného programu.
  Trubice má úzkou část ve svém středu a měří průtok pomocí tlakové změny mezi dvěmi částmi této trubice.
  Specifikace:
  Trvání experimentu: 1 sekunda až 31 dnů
  ikonky bio  tabulka spirometr
   

 • Tlakový senzor

  Pressure2
  Tento senzor může být použit k monitorování chemických reakcí týkajících se plynů a dokumentující jak Boylův, tak Gay-Lussacův zákon pro ideální plyny.
  Lze využít I pro studium v oblasti počasí.Senzor tlaku je umístěn v plastové krabičce.
  Měřicí část je spojena malou trubičkou k zdroji tlaku jako je injekční stříkačka přes redukci.
  Specifikace :
  Trvání experimentu: 1 sekunda až 31 dnů.

  ikonky
  tabulka tlak
   

 • USB modul

  module usb

  USB modul umožňuje rychlé připojení senzorů k počítači.
  Pracuje s operačním systémem (Vista a Windows 8, Mac, XO, nebo Linux).
  USB modul je první v řetězci senzorů připojených k počítači a poskytuje jak napájení snímačů,
  tak komunikaci mezi počítačem a snímači.
  Možnost až 4 analogových výstupů a více jak 5 digitálních
  Připojení k počítači je provedeno pomocí standardního USB - mini USB propojovacího kabelu.
  Tento kabel je součástí balení

 • UVA senzor

  UVA2
  Senzor měří další část vlnových délek ultrafialového záření.
  Vlnová délka UVA světla je 320-370 nm, což je 98% celého spektra ultrafialového záření.
  UVA záření ovlivňuje stáří fotografií a chemický smog.
  Intenzita tohoto světla je měřena v mW/m˛ (miliwatt na metr čtvereční).
   
  Specifikace:
  Trvání experimentu: 1 sekunda až 31 dnů
  ikonky bio

  tabulka UVA
   

 • UVB senzor

  UVB2
  Denní světlo obsahuje různé vlnové délky ultrafialového světla.
  Vlnový rozsah ultrafialového záření je 280-320 nm, což je 2% celkového ultrafialového záření.
  Ultrafialové záření ovlivňuje vznik vitamínů v lidském těle, imunitní reakci,
  rakovinu kůže a šedý zákal.
  Intenzita tohoto světla je měřená v mW/m˛ (miliwatt na metr čtvereční).
   
  Specifikace:
  Trvání experimentu: 1 sekunda až 31 dnů
  ikonky bio

  tabulka UVB
   

 • Váhový senzor

  Force plate - 2
  Tento senzor měří velké váhy nebo síly.
  Pro tahové síly je možné připojit rukojeti.

  Specifikace:
  Trvání experimentu: 1 sekunda až 31 dnů
  ikonka fyzika


  tabulka vaha

 • Zvukový senzor

  Sound2
  Tento senzor má dva mody měření. V pomalém modu může byt použit k měření úrovně akustického tlaku v decibelech.
  V rychlém modu může být použit k srovnávání různých zdrojů zvuku se zobrazením jejich vlnové formy.
  Může být použit k nalezení např. frekvence ladičky a kalibrování jednoduchých elektronických generátorů signálu.
  Se dvěma zvukovými senzory lze zjistit rychlost šíření zvuku v různých materiálech
  pomocí časové ztráty.
  Zvukový senzor je umístěn v plastové krabičce přístupný okolní atmosféře
  skrz otvor na jejím boku.
   
  Specifikace:
  Trvání experimentu: 25 ms až 31 dnů
  ikonky fyzika biologie
   
   

  tabulka sound
   

 • Barometr
 • CO2 senzor
 • Digitální zobrazovací modul
 • EKG senzor
 • Fotobrána
 • Grafický zobrazovací modul
 • Infračervený termometrický senzor
 • Kapkový senzor
 • Kolorimetr senzor
 • Modul baterie
 • Oxymetr
 • pH metr
 • Proudový senzor
 • Průtokový senzor
 • Rádiovy komunikační modul
 • Senzor dýchání
 • Senzor magnetického pole
 • Senzor napětí
 • Senzor pohybu
 • Senzor povrchové teploty
 • Senzor relativní vlhkosti
 • Senzor rotačního pohybu
 • Senzor salinity
 • Senzor síly
 • Senzor srdečního rytmu a pulsu
 • Senzor stisku
 • Senzor světla
 • Senzor teplot širokého rozsahu
 • Senzor teploty
 • Senzor tlaku krve
 • Senzor vlhkosti půdy
 • Senzor vodivosti
 • Senzor vodivosti pokožky
 • Senzor zakalení
 • Senzor zrychlení
 • Spirometrický senzor
 • Tlakový senzor
 • USB modul
 • UVA senzor
 • UVB senzor
 • Váhový senzor
 • Zvukový senzor

Charakteristika systému NeuLog

 • Převádí měřená data na hodnoty ve správných jednotkách (°C, lx, dB, mA, V atd.)

 • Posílá data v digitální formě on-line do zobrazovací jednotky nebo počítače či tabletu

 • Ukládá až pět experimentů ve své paměti

 • Kalibrace jednoduchým stisknutím tlačítka

 • Rozsah měřených veličin a měřítko výstupu lze měnit v aplikaci

 • Možnost experimentální práce bez připojení k počítači

 • Automatické ukládání dat v senzorech s možností okamžitého výstupu

 • Off-line export dat do zobrazovací jednotky nebo počítače

NeuLog představuje univerzální vyučovací systém pro experimentální výuku přírodních věd.
Využitím nejmodernější počítačové a přístrojové technologie se dostává na vyšší kvalitativní úroveň,
což se projevuje jednodušší prací při experimentech se zachováním přesnosti, variability a názornosti.

© 2021 KDZ, spol. s r.o.

Adresa


KDZ, spol. s r.o.
Razov 1256
763 12 Vizovice

Kontakt


Tel.: +420 577 453 104
Fax.: +420 577 453 104
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Web: www.kdz.cz