• Senzor teploty

  Senzor teploty

  Temperature2

  Toto je jeden z nejuniverzálnějších senzorů.
  Může být použit v biologii, fyzice, chemii a dalších předmětech v procesech
  jako např. fotosyntéza, endotermické a exotermické reakce, tepelné pochody apod.
  Měřicí část teploměru je 180mm dlouhá s průměrem nerezové trubičky 3,2mm.
  Senzor může měřit teplotu pevných látek, kapalin i plynů.
 • Kolorimetr senzor

  Kolorimetr senzor

  Colorimeter2
  Kolorimetr měří propustnost a absorpci červeného, zeleného a modrého světla v projekci přes roztok.
  Senzor má otvor pro speciální kyvetu pro roztoky.
  Kolorimetr posuzuje tři rozdílné barvy ve známých hodnotách a měří prošlé světlo skrz roztok.
  Tento senzor má dva operační módy absorpce a propustnost.
 • Spirometrický senzor

  Spirometrický senzor

  Spirometer2
  Spirometr umožňuje měření objemu plic. Senzor zahrnuje trubici, skrz kterou je měřen vydechovaný vzduch.
  Objem v litrech je vypočítán pomocí vestavěného programu.
  Trubice má úzkou část ve svém středu a měří průtok pomocí tlakové změny mezi dvěmi částmi této trubice.
 • EKG senzor

  EKG senzor

  Electrocardiogram2
  Tento senzor umožňuje měření elektrokardiogramu.
  Senzor obsahuje vlastní elektrody..
 • Digitální zobrazovací modul

  Digitální zobrazovací modul

  view200
  VIEW-200 je malý displejový modul, který může být připojen do jakéhokoli řetězce senzorů nebo k jednotlivému senzoru pracujícímu v offline režimu s bateriovým modulem..
  VIEW-200 automaticky vyhledá připojené senzory a ukáže postupně hodnoty naměřené jednotlivými senzory.
  Stlačením tlačítka na modulu se přepne připojení k dalšímu senzoru

 • Senzor vodivosti

  Senzor vodivosti

  Conductivity2
  Tento senzor je založen na sondě ze dvou plochých elektrod se známým povrchem a vzdáleností mezi nimi.
  Signál je veden do elektrod a testováním chování tohoto signálu je vypočtena vodivost roztoku.
 • Senzor srdečního rytmu a pulsu

  Senzor srdečního rytmu a pulsu

  Pulse2
  Tento senzor může být použit k sledování a srovnávání pulsu při různých cvičeních nebo odpočinku s vyhodnocením normálního a po zátěžového srdečního rytmu.
  Navíc může ukazovat jak průtok krve kolísá při různé zátěži na konci prstu nebo na ušním lalůčku.
 • Infračervený termometrický senzor

  Infračervený termometrický senzor

  InfraredThermometer
  Tento senzor měří teploty ze vzdálených zdrojů využitím citlivého infračerveného čidla.
 • Senzor tlaku krve

  Senzor tlaku krve

  Bloodpressure2
  Senzor měří tlak vzduchu v tlakové manžetě připnuté na paži testované osoby. Srdeční rytmus ovlivňuje tlak krve. 
  Tato příčina způsobuje rozdíl mezi systolickým a diastolickým tlakem testované osoby.
 • CO2 senzor

  CO2 senzor

  CO22
  Tento senzor pracuje na základě elektromechanické reakce mezi plynným CO2 a činidlem.
  Výsledek elektromechanické reakce je napětí měřené uvnitř senzoru.
  Měření probíhá v jednotkách částic CO2 v milionu částic vzduchu.
 • Tlakový senzor

  Tlakový senzor

  Pressure2
  Tento senzor může být použit k monitorování chemických reakcí týkajících se plynů a dokumentující jak Boylův, tak Gay-Lussacův zákon pro ideální plyny.
  Lze využít I pro studium v oblasti počasí.Senzor tlaku je umístěn v plastové krabičce.
  Měřicí část je spojena malou trubičkou k zdroji tlaku jako je injekční stříkačka přes redukci.
 • pH metr

  pH metr

  pH2
  Tento senzor může měřit statické pH hodnoty v běžných kapalinách
  (voda, mléko, nápoje, ocet apod.) také měnící se hodnoty během titrací nebo pokusů.
  Uzavřený referenční systém pH metru s vnitřním gelem poskytuje snadné použití a údržbu.
  Epoxidové pouzdro zajišťuje elektrodu dlouhodobé využití v laboratoři i v otevřené přírodě.
 • Barometr

  Barometr

  Barometer2
  Tento senzor měří atmosférický barometrický tlak.
  Tento senzor má 5 běžných rozsahů pro zobrazení atmosférického tlaku:
 • Senzor relativní vlhkosti

  Senzor relativní vlhkosti

  Relativehumidity
  Tento senzor měří relativní vlhkost. Může být použit k záznamu změn povětrnostních hodnot
  počasí nebo měřit biologický efekt na organismech jako např. rostliny a hmyz.
  Změnu vlhkosti lze měřit I v uzavřených nádobách s vloženým absorbérem jako je silikagel.
 • Senzor vlhkosti půdy

  Senzor vlhkosti půdy

  Soilmoisture2
  Tento senzor je založen na měření vakua v tensometru. Tensometr je uzavřená trubice se speciálním keramickým krytem.
  Tensometr je naplněn vodou a vložen do půdy. Jestliže půda je suchá, voda vystupuje difúzním pochodem skrz keramické póry
  a vytváří podtlak v tensometru. 
 • Oxymetr

  Oxymetr

  Oxygen2
  Tento senzor může být využit měření úrovně volného kyslíku ve vzduchu nebo rozpuštěného kyslíku ve vodě.
  Měření volného kyslíku se používá při reakcích produkující kyslík např. rozklad peroxidu vodíku.
  Měření rozpuštěného kyslíku lze např. použít při studio fotosyntézy.
 • Senzor magnetického pole

  Senzor magnetického pole

  Magnetic2
  Tento senzor měří magnetické pole s vysokou citlivostí.
  Může měřit velmi nízké hodnoty magnetického pole jako např. magnetické pole Země.
  Senzor měří v jednom rozsahu v jednotkách militesla (mT)
 • Senzor vodivosti pokožky

  Senzor vodivosti pokožky

  gsr2
  Senzor galvanické vodivosti kůže (může být nazván detektor lži) měří vodivost kůže speciálně mezi prsty ruky.
  Vodivost kůže se mění podle emocionální nálady závislé např. na bolesti, dotyku, vůni, zvukovém impulsu, apod.
  Tento senzor má dva rozsahy, vodivost v mikrosimensech a hodnotová čísla.
 • Senzor stisku

  Senzor stisku

  HandDynamometer
  Tento senzor má ruční držák s vestavěným měřičem tlaku.
  Měří tlakovou sílu vytvářenou na držák.
 • Kapkový senzor

  Kapkový senzor

  Drop Counter2
  Tento senzor umožňuje automaticky počítat padající kapky nebo stoupající bubliny.
  Obzvlášť vhodný pro titraci. V kombinaci s pH senzorem poskytuje velmi přesnou titrační křivku.
 • Rádiovy komunikační modul

  Rádiovy komunikační modul

  RF2
  Radiokomunikační modul umožňuje dálkové ovládání jednotlivého senzoru nebo řetězce senzorů.
  Dálkové ovládání senzorů nebo řetězce je propojeno s radiokomunikačním modulem a bateriovým modulem, který napájí oba dva moduly.
  Další komunikační modul by měl být připojen přímo do modulu grafického displeje nebo do počítače přes USB modul.
 • Senzor salinity

  Senzor salinity

  Salinity2
  Tento senzor měří obsah soli v roztoku ve třech rozsazích: %, mg/L, ppm.
  Specifikace:
  Trvání experimentu: 1 sekunda až 31 dnů
 • Senzor pohybu

  Senzor pohybu

  Motion2
  Tento senzor využívá ultrazvukové vlny a jejího odrazu ke změření času návratu. Tímto způsobem senzor měří vzdálenost dané překážky.
  Využitím programu v senzoru lze změřit též rychlost a zrychlení. Senzor má tři operační módy: vzdálenost, rychlost, akcelerace
 • Senzor dýchání

  Senzor dýchání

  RESPIRATION
  Tento senzor je tvořen pásem, který měří tlak v manžetě pásu,
  který kolísá podle dýchání u zkoumané osoby.
 • UVA senzor

  UVA senzor

  UVA2
  Senzor měří další část vlnových délek ultrafialového záření.
  Vlnová délka UVA světla je 320-370 nm, což je 98% celého spektra ultrafialového záření.
  UVA záření ovlivňuje stáří fotografií a chemický smog.
 • Modul baterie

  Modul baterie

  battery x

  Bateriový modul napájí senzory nebo řetězec senzorů pracující v offline režimu,
  nebo senzory připojené přes radiokomunikační modul.
  Bateriový modul je možno dobíjet připojením k počítači přes mini USB.
  Bateriový modul má LED indikaci zapnutí a dotykové tlačítko.
  Tlačítkem se zjišťuje dostatečné nabití baterie.

   
   

   

 • UVB senzor

  UVB senzor

  UVB2
  Denní světlo obsahuje různé vlnové délky ultrafialového světla.
  Vlnový rozsah ultrafialového záření je 280-320 nm, což je 2% celkového ultrafialového záření.
  Ultrafialové záření ovlivňuje vznik vitamínů v lidském těle, imunitní reakci,
  rakovinu kůže a šedý zákal.
 • Senzor zrychlení

  Senzor zrychlení

  Acceleration2
  Tento senzor zahrnuje 3D čidlo zrychlení, ale pouze jeden rozměr zrychlení může být zobrazen v čase.
  Senzor měří ve stejném čase zrychlení ve třech rozměrech.
  Výsledky zrychlení v každém rozměru mohou být zobrazeny samostatně.
 • Senzor zakalení

  Senzor zakalení

  Turbidity2
  Tento senzor měří odražené světlo, které vstupuje do kyvety obsahující roztok.
  Jak se zvyšuje zakalení roztoku, více světla je odraženo zpět, což měří senzor světla.
  Zákal roztoku je měřen ve zvláštních jednotkách NTU (nefelometrické jednotky zakalení)
 • Průtokový senzor

  Průtokový senzor

  Flow2
  Tento senzor měří vodní tok. Obsahuje měřicí kolo, které rotuje, když skrz něj proudí voda.
  Tento senzor má vstupní a výstupní náustek opatřený závitem.
  Měřicí kolo se vznáší na ložisku a není mechanicky ve styku s tělesem.
  Jeho rychlost je měřena změnou magnetického pole.
 • Váhový senzor

  Váhový senzor

  Force plate - 2
  Tento senzor měří velké váhy nebo síly.
  Pro tahové síly je možné připojit rukojeti.
 • Senzor síly

  Senzor síly

  Force2
  Tento senzor může měřit váhu a zkoumat jak různé jednoduché stroje ovlivňují úsilí nějakou váhu zvednout. 
  Taktéž lze využít pro měření tlakových a tahových sil nebo dopadu. 
  Silový senzor je umístěn v plechové krabičce.
  Na spodní straně je hák, na který může být zavěšeno různé závaží. 
 • Fotobrána

  Fotobrána

  Photogate2
  Tento senzor umožňuje studium různých druhů pohybu s 5 operačními mody času, rychlosti a zrychlení.
  Mohou být měřeny jedna nebo dvě fotobrány. Operační mód je vybrán kliknutím na příslušný obrázek.
  Měřené hodnoty mohou být zobrazeny digitálně nebo graficky.
 • Grafický zobrazovací modul

  Grafický zobrazovací modul

  view101x
  Modul s grafickým displejem je používán k měření bez použití PC.
  Zobrazuje měření senzorů v digitální a grafické formě.
  Taktéž může být použit k naprogramování experimentu použitím jednoho nebo až pěti senzorů zároveň.
  Modul má barevný grafický dotykový displej s jednoduchým ovládáním.
  Tento modul se používá když není k dispozici počítač.
 • Zvukový senzor

  Zvukový senzor

  Sound2
  Tento senzor má dva mody měření. V pomalém modu může byt použit k měření úrovně akustického tlaku v decibelech.
  V rychlém modu může být použit k srovnávání různých zdrojů zvuku se zobrazením jejich vlnové formy.
  Může být použit k nalezení např. frekvence ladičky a kalibrování jednoduchých elektronických generátorů signálu.
 • Senzor povrchové teploty

  Senzor povrchové teploty

  Surface2
  Tento senzor je velice podobný teplotnímu senzoru NUL-203 bez nerezové trubice.
  Tento senzor může být položen na jakýkoliv povrch i do vody.
  Tento senzor má dvě stupnice měření.
 • Senzor teplot širokého rozsahu

  Senzor teplot širokého rozsahu

  Hightemperature2
  Tento senzor je založen na termočlánku, který umožňuje měření velmi vysokých teplot,
  dokonce teplot plamene, stejně tak jako velice nízkých teplot.
  Tento senzor má dvě stupnice měření.
 • USB modul

  USB modul

  module usb

  USB modul umožňuje rychlé připojení senzorů k počítači.
  Pracuje s operačním systémem (Vista a Windows 8, Mac, XO, nebo Linux).
  USB modul je první v řetězci senzorů připojených k počítači a poskytuje jak napájení snímačů,
  tak komunikaci mezi počítačem a snímači.
 • Senzor napětí

  Senzor napětí

  Voltage2x
  Tento senzor měří napětí různých odporových kapacitních či induktivních prvků,
  stejně tak jako fotovoltaických článků baterií a jiných zdrojů napětí.
  Tento senzor taktéž může být využíván jako měřicí elektroda elektrického potenciálu pro zjištění vybití a nabití kondenzátoru.
 • Senzor světla

  Senzor světla

   Light2x
  Tento senzor je taktéž velice všestranný při využití v různých vědeckých předmětech.
  Můžeme jmenovat například stadium světelných emisí při chemických reakcí v chemii,
  fotosyntéza v biologii, světelné záření žárovky ve fyzice apod.
 • Senzor rotačního pohybu

  Senzor rotačního pohybu

  Rotarymotion2
  Tento snímač je hladký běh kladky opatření úhly, rotace, rychlost rotace a zrychlení: ot/s, rad/s2 , rad/s
  Snímač je přednastaven z výroby kalibrován a ihned připraven k použití.
 • Proudový senzor

  Proudový senzor

  current2
  Tento senzor může být použit k měření proudu v paralelním nebo sériovém zapojení
  v obvodech nízkého napětí AC nebo DC a taktéž k zjišťování závislosti hodnoty proudu
  na součástkách pod napětím.
O nás

Od roku 2013 je firma KDZ, spol. s r.o. výhradním dovozcem měřicích systému
NeuLog pro ČR.

Firma KDZ, spol. s r.o. se od svého založení v lednu 1991 specializuje na technické dodávky odborných učeben se zaměřením na elektronické vybavení a audiovizuální prvky ve výuce. Od roku 2011 je firma výhradním distributorem interaktivních tabulí Eno.

Máte nápad na projekt?

+420 577 453 104
Zavolejte nám nebo napište na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..
Rádí Vám poradíme!
NeuLog představuje univerzální vyučovací systém pro experimentální výuku přírodních věd.
Využitím nejmodernější počítačové a přístrojové technologie se dostává na vyšší kvalitativní úroveň,
což se projevuje jednodušší prací při experimentech se zachováním přesnosti, variability a názornosti.

© 2023 KDZ, spol. s r.o.

Adresa


KDZ, spol. s r.o.
Razov 1256
763 12 Vizovice

Kontakt


Tel.: +420 577 453 104
Fax.: +420 577 453 104
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Web: www.kdz.cz