Tlakový senzor

Pressure2Tento senzor může být použit k monitorování chemických reakcí týkajících se plynů a dokumentující jak Boylův, tak Gay-Lussacův zákon pro ideální plyny.
Lze využít I pro studium v oblasti počasí.
Senzor tlaku je umístěn v plastové krabičce.
Měřicí část je spojena malou trubičkou k zdroji tlaku jako je injekční stříkačka přes redukci.
 
Specifikace :
Trvání experimentu: 1 sekunda až 31 dnů.

ikonky
tabulka tlak
 

Back to top