Senzor vodivosti

Conductivity2Tento senzor je založen na sondě ze dvou plochých elektrod se známým povrchem a vzdáleností mezi nimi.
Signál je veden do elektrod a testováním chování tohoto signálu je vypočtena vodivost roztoku.
Senzor má 5 operačních módů:
1) uS/cm – microsiemens na centimetr
2) mg/L – miligram na litr
3) ppm – počet dílů/částic na jeden milion

Specifikace:
Trvání experimentu: 1 sekunda až 31 dnů
ikonky chem
tabulka vodivost
 

Back to top