Senzor vlhkosti půdy

Soilmoisture2Tento senzor je založen na měření vakua v tensometru.
Tensometr je uzavřená trubice se speciálním keramickým krytem.
Tensometr je naplněn vodou a vložen do půdy.
Jestliže půda je suchá, voda vystupuje difúzním pochodem skrz keramické póry
a vytváří podtlak v tensometru.

Když zvlhčíme půdu, podtlak v tensometru natáhne vodu
zpět do tensometru a podtlak se zmenší.

Tento princip umožňuje měření změny tlaku v tensometru.
 
Specifikace:
Trvání experimentu: 1 sekunda až 31 dnů
ikonky bio chem

tabulka puda
 

Back to top