Senzor relativní vlhkosti

RelativehumidityTento senzor měří relativní vlhkost. Může být použit k záznamu změn povětrnostních hodnot
počasí nebo měřit biologický efekt na organismech jako např. rostliny a hmyz.

Změnu vlhkosti lze měřit I v uzavřených nádobách s vloženým absorbérem jako je silikagel.
 
Specifikace:
Trvání experimentu: 1 sekunda až 31 dnů.

ikonky bio chem
tabulka vlhkost
 

Back to top