Senzor napětí

Voltage2x
Tento senzor měří napětí různých odporových kapacitních či induktivních prvků,
stejně tak jako fotovoltaických článků baterií a jiných zdrojů napětí.

Tento senzor taktéž může být využíván jako měřicí elektroda elektrického potenciálu pro zjištění vybití a nabití kondenzátoru.
Senzor napětí může být spojen s proudovým senzorem pro studium závislosti průběhu hodnot proudu
na aplikovaném napětí v různých elektrických obvodech.

Tento senzor může být využit k měření nízkého napětí stejnosměrných a střídavých obvodů.
Pomocí čtyřmilimetrových kolíčků může být snadno připojen do elektrických obvodů.

Použitím krokového transformátoru lze měřit střídavé napětí hlavního zdroje
s odezvou jeho frekvence 50/60 Hz.


Specifikace:
Trvání experimentu: 50 milisekund až 31 dní.
ikonka fyzika

tabulka napeti
 

Back to top