Proudový senzor

current2Tento senzor může být použit k měření proudu v paralelním nebo sériovém zapojení
v obvodech nízkého napětí AC nebo DC a taktéž k zjišťování závislosti hodnoty proudu
na součástkách pod napětím.

Pomocí čtyřmilimetrových kolíčků může být snadno připojen do elektrických obvodů

Specifikace:
Trvání experimentu: 50 milisekund až 31 dní.
ikonka fyzika
tabulka proud
 

Back to top