pH metr

pH2Tento senzor může měřit statické pH hodnoty v běžných kapalinách (voda, mléko, nápoje, ocet apod.) také měnící se hodnoty během titrací nebo pokusů.
Uzavřený referenční systém pH metru s vnitřním gelem poskytuje snadné použití a údržbu.
Epoxidové pouzdro zajišťuje elektrodu dlouhodobé využití v laboratoři i v otevřené přírodě.

Kalibrace senzoru:
Tento senzor dává rychlou odpověď přes celé spektrum pH rozsahu a může být kalibrován
pomocí standartních pufrových roztoků.Senzor by měl být připojen ke zdroji napětí, vložen
do pufru pH 7 a stlačeno tlačítko na krabičce senzoru po dobu tří sekund.
Měření je nakalibrováno na pH 7.
 
Specifikace:
Trvání experimentu: 1 sekunda až 31 dnů.

ikonky bio chem

tabulka ph metr
 

Back to top