Oxymetr

Oxygen2
Tento senzor může být využit měření úrovně volného kyslíku ve vzduchu nebo rozpuštěného kyslíku ve vodě.
Měření volného kyslíku se používá při reakcích produkující kyslík např. rozklad peroxidu vodíku.
Měření rozpuštěného kyslíku lze např. použít při studio fotosyntézy.

Senzor je navržen pro použití v laboratoři i mimo budovu.Používá polarografické technologie s vyměnitelnými membránami.
Sama elektroda je vyrobena z Delrinu.

Pomocí integrovaného termistoru poskytuje měření včetně teplotní kompenzace.
Termistor je zabudován v pouzdru z nerezové oceli na vnější straně tak,
aby poskytoval rychlé a přesné měření.

Kalibrace senzoru:
Senzor by měl být připojen ke zdroji napětí. Pro měření volného kyslíku je kalibrace dosažena jednoduše
na otevřeném vzduchu jako standardní úroveň 20,9 % stisknutím tlačítka na krabičce senzoru
po dobu tří sekund, po dobu stabilních hodnot měření. Potom bude senzor kalibrován na 20,9 %.
V kapalině je senzor kalibrován na 100%, v roztoku se 100% nasyceným kyslíkem.
 
Specifikace:
Trvání experimentu: 1 sekunda až 31 dnů.
ikonky bio chem

tabulka oxygen
 

Back to top