Grafický zobrazovací modul

view101xModul s grafickým displejem je používán k měření bez použití PC.
Zobrazuje měření senzorů v digitální a grafické formě.
Taktéž může být použit k naprogramování experimentu použitím jednoho nebo až pěti senzorů zároveň.
Modul má barevný grafický dotykový displej s jednoduchým ovládáním.
Tento modul se používá když není k dispozici počítač.

Vybrané charakteristiky měřicích modulů:

automatické rozpoznání senzorů
využití přednastavených parametrů pro rychlé spuštění experimentů
komunikace se všemi senzory nebo s vybranými senzory
v jakémkoliv čase

řízení rozsahu senzorů měřicích displejů
vestavěný dobíjecí okruh v baterii

možnost zobrazení až 5 měřených hodnot v reálném čase
automatické vypínání baterie pro prodloužení životnosti


Back to top