CO2 senzor

CO22Tento senzor pracuje na základě elektromechanické reakce mezi plynným CO2 a činidlem.
Výsledek elektromechanické reakce je napětí měřené uvnitř senzoru.
Měření probíhá v jednotkách částic CO2 v milionu částic vzduchu.
 
Specifikace:
Trvání experimentu: 1 sekunda až 31 dnů
ikonka fyzika


tabulka co2
 

Back to top