Proudový senzor

current2Tento senzor může být použit k měření proudu v paralelním nebo sériovém zapojení
v obvodech nízkého napětí AC nebo DC a taktéž k zjišťování závislosti hodnoty proudu
na součástkách pod napětím.

Pomocí čtyřmilimetrových kolíčků může být snadno připojen do elektrických obvodů

Specifikace:
Trvání experimentu: 50 milisekund až 31 dní.
ikonka fyzika
tabulka proud
 

UVB senzor

UVB2Denní světlo obsahuje různé vlnové délky ultrafialového světla.
Vlnový rozsah ultrafialového záření je 280-320 nm, což je 2% celkového ultrafialového záření.
Ultrafialové záření ovlivňuje vznik vitamínů v lidském těle, imunitní reakci,
rakovinu kůže a šedý zákal.

Intenzita tohoto světla je měřená v mW/m˛ (miliwatt na metr čtvereční).
 
Specifikace:
Trvání experimentu: 1 sekunda až 31 dnů
ikonky bio

tabulka UVB
 

Senzor sanility

Salinity2Tento senzor měří obsah soli v roztoku ve třech rozsazích: %, mg/L, ppm.
Specifikace:
Trvání experimentu: 1 sekunda až 31 dnů

ikonky bio chem
 
 
 
 

tabulka slanost
 

Senzor vlhkosti půdy

Soilmoisture2Tento senzor je založen na měření vakua v tensometru.
Tensometr je uzavřená trubice se speciálním keramickým krytem.
Tensometr je naplněn vodou a vložen do půdy.
Jestliže půda je suchá, voda vystupuje difúzním pochodem skrz keramické póry
a vytváří podtlak v tensometru.

Když zvlhčíme půdu, podtlak v tensometru natáhne vodu
zpět do tensometru a podtlak se zmenší.

Tento princip umožňuje měření změny tlaku v tensometru.
 
Specifikace:
Trvání experimentu: 1 sekunda až 31 dnů
ikonky bio chem

tabulka puda
 

Senzor zrychlení

Acceleration2Tento senzor zahrnuje 3D čidlo zrychlení, ale pouze jeden rozměr zrychlení může být zobrazen v čase.
Senzor měří ve stejném čase zrychlení ve třech rozměrech.
Výsledky zrychlení v každém rozměru mohou být zobrazeny samostatně.
 
Specifikace:
Trvání experimentu: 50 ms až 31 dnů
ikonka fyzika


tabulka zrychleni
 

Podkategorie

Back to top